The Eternal Fire - Den Evige Ild/ Clairvoyance/Nature Healing

Synopsis:

Nyhedsbrev - Newsletter - Sosha, to read Sosha Newsletter in Dutch and English available here.

Nyhedsbrev - Newsletter - Sosha

Clairvoyance ved personligt
fremmøde, pr. telefon, pr. mail eller via Skype. Hvis du er selvstændig kan du både trække
firmarådgiving og supervision fra.

Readings in person, on phone, on mail, or
via Skype. If you are self-employed you can deduct company counselling, and
supervision

The Eternal Fire - Den Evige Ild

Spiritual love is eternal and never
demanding

Spirituel kærlighed er evig og
stiller ingen krav

Since time immemorial mankind has
lit a fire which was never to be extinguished as a symbol of spiritual, eternal
love

Fra tidernes morgen har
menneskeheden tændt en ild som aldrig måtte slukkes
som et symbol på spirituel evig kærlighed

The Virgines
Vestales guarded the eternal fire, 19 Druid
priestesses kept the eternal fire of Bridgid in Avalon, in the churches we
have the Etnernal Flame and in synagogues the Ner Tamid = eternal candle
symbolized as a red light

Vestalinderne vogtede den evige
ild, 19 druide præstinder vedligeholdt Bridgid's evige ild i Avalon,
i kirkerne har vi den evige flamme og i synagogerne Ner Tamid = det evige lys
symboliseret som et rødt lys

This is why mankind must unite under
the Divine Law, which is eternal love, whenever wows are made, like
marriage, otherwise the wows will not hold for evermore, for mankind
is not able to love forever unless united with the eternal fire

Derfor må menneskeheden forenes
under den Guddommelige Lov, som er evig kærlighed, når løfter gives, som fex.
ægteskabsløftet, ellers kan
disse løfter ikke holde for evigt, for menneskeheden er ikke i stand til at
elske evigt med mindre de er forbundet med den evige ild.

Træffes
sikrest pr. tlf. på hverdage kl. 8-8:30 eller læg besked på min
telefonsvarer på tlf. 75757131 eller 24410021

Call
me between 8-8:30 a.m., or leave a message on my answering machine on
0045 75757131, or 0045 24410021

tilmelding/booking/bestilling: Overfør penge/ depositum med
angivelse af navn som "besked til modtager" til Sosha 9506
4180552391

Sign in/book/order: Transfer money/ deposit by stating your first name
as "message to recipient" to Sosha
IBAN:
DK7130004576102623,
SWIFT-BIC: DABADKKK 

 

NU HER:

Opfølgningskursus/Extended Course 17.-19.9.2010

fredag fra 17-22,
lørdag & søndag fra 10-18 - Friday from 5pm-10pm, Saturday & sunday
from 10am-6pm

kr. 1900 som er incl. depositum 900 kr. og excl.
Mad 300 kr. og overnatning 300 kr. Ved tilmelding angiv dit fulde
navn, tlf., e-mail og adresse og depositum kr. 900 er betalt med angivelse af
fornavn og kursus til nedenstående konto
255 for a week-end, along with 90 for accommodation & food  (in
Danmark). You're on when you have paid the deposit of
121 with information about name and
tel/e-mail to below mentioned account

OPFØLGNINGSKURSUS
I CLAIRVOYANCE/NATURHEALING
Dette vil forløbe som grundkurset, og vi vil her uddybe kendskabet til et væld
af clairvoyance- og healingsteknikker som fex.

extraction (fjernelse
af skadelige indtrængninger fysiske som psykiske),
soul-retrieval (sjælehentning), cosco-energi, aktivering af et sværd givet af
en ærkeengel, DNA-aktivering, arbejde med at transformere og heale mørkets
kræfter, forskellige mennesker adfærdsmønstre, clairvoyant kontakt og
forståelse af forskellige stjerne- og engle-grupper, fjernhealing,
husrensning,
integrering af vores maskuline og feminine aspekt - det indre bryllup

forankring i vores
slægt tilbage til den i vores slægt,
der ligner os mest og kan forstærke vores energi
arbejde med farver, frekvenser og lyd

Intet
opfølgningskursus er ens, for vi starter med en afstemning om, hvad de enkelte
kursusdeltagere har lyst til at lære.. og som for øvrige kurser, kan den, der
allerede har deltaget i opfølgningskurset en gang deltage i efterfølgende
opfølgningskurser til halv pris

 

EXTENDED COURSE
CLAIRVOYANCE/NATURE HEALING
The course will proceed like the Basic Course, and we will here deepen
our knowledge to a lot of clairvoyance-, and healing techniques such as e.g.
extraction (removing damaging entities physical as well as energetic)

Soul-retrieval,
cosco-energy, activating a sword given by an archangel, DNA-activation,
transformation and healing of dark powers, people's different reaction
patterns, clairvoyant contact and understanding of different star- or
angel-groups,

Long-distance
healing

House clearing

Integrating our
masculine, and feminine aspect - the inner wedding

Striking roots in
our ancestors back to the one who is most like us and who can strengthen our
energy
work with colours, frequencies and sound
not one extended course is ever the same...
and as for the other courses it is possible to participate a second time on the
same course for half the price

 

MEDITATIONSAFTEN HVER NYMÅNE/ NEW MOON MEDITATION, NÆSTE GANG NU PÅ
TIRSDAG DEN 13.7. kl. 19:00, entre 200 kr

 

Jeg glæder mig til at se jer - I look forward to seeing you!
Hjerteligst - Brightest Blessings
Sosha
a heart is round
www.sosha.dk

 


Tags:
Sosha, Eternal Fire, Clairvoyance, Nature Healing,
Filed under: