Clairvoyance - Nature Healing

Synopsis:

An exciting extended course on Clairvoyance and Natural Healing available in the Netherlands

 

Clairvoyance ved personligt fremmøde, pr. telefon, pr. mail eller via Skype.
Hvis du er selvstændig kan du både trække firmarådgiving og supervision
fra.
Readings in person, on phone, on mail, or via Skype.
If you are self-employed you can deduct company counselling, and
supervision
Aftaler laves nemmest og hurtigst pr. tlf.
på hverdage kl. 8-8:30 eller læg besked på tlf. 75757131 eller
24410021
Call me between 8-8:30 a.m., or leave a
message on 0045 75757131, or 0045 24410021
kontonr. 9506 4180552391/ account No. IBAN:
DK7130004576102623, SWIFT-BIC: DABADKKK
MEDITATIONSAFTEN NÆSTE GANG
TIRSDAG DEN 15.3. kl. 19:00, entre 250 kr
English description of extended course: Pls scroll down

OPFØLGNINGSKURDSUS I CLAIRVOYANCE/NATURHEALING 18.-20.3.2011 fredag fra 17-22, lørdag og søndag fra 10-18 kr. 2.100 som er incl. depositum 1000 kr. og excl. Mad 300 kr. og overnatning 300 kr. Ved tilmelding angiv dit fulde navn, tlf., e-mail og adresse og depositum kr. 900 er betalt med angivelse af fornavn og kursus til ovenstående konto Dette vil forløbe som grundkurset, og vi vil her uddybe kendskabet til et væld af clairvoyance- og healingsteknikker som fex.

extraction (fjernelse af skadelige indtrængninger fysiske som psykiske),
soul-retrieval (sjælehentning), cosco-energi, aktivering af et sværd givet af en ærkeengel, DNA-aktivering, arbejde med at transformere og heale mørkets kræfter, forskellige mennesker adfærdsmønstre, clairvoyant kontakt og forståelse af forskellige stjerne- og engle-grupper, fjernhealing, husrensning, integrering af vores maskuline og feminine aspekt - det indre bryllup

forankring i vores slægt tilbage til den i vores slægt, der ligner os mest og kan forstærke vores energi arbejde med farver, frekvenser og lyd

Intet opfølgningskursus er ens, for vi starter med en afstemning om, hvad de enkelte kursusdeltagere har lyst til at lære.. og som for øvrige kurser, kan den, der allerede har deltaget i opfølgningskurset en gang deltage i efterfølgende opfølgningskurser til halv pris

 
EXTENDED COURSE,  CLAIRVOYANCE/NATUREHEALING18th-20th of March 2011

Friday from 5pm-10pm, Saturday & Sunday from 10am-6pm

€255 for a week-end, along with €90 for accommodation & food  (in Danmark). You're on when you have paid the deposit of €121 with information about name and tel/e-mail to above mentioned account

The course will proceed like the Basic Course, and we will here deepen our knowledge to a lot of clairvoyance-, and healing techniques such as e.g. extraction (removing damaging entities physical as well as energetic), soul-retrieval, cosco-energy, activating a sword given by an archangel, DNA-activation, transformation and healing of dark powers, people's different reaction patterns, clairvoyant contact and understanding of different star- or angel-groups,

Long-distance healing, House clearing, Integrating our masculine, and feminine aspect - the inner wedding

Striking roots in our ancestors back to the one who is most like us and who can strengthen our energy work with colours, frequencies and sound not one extended course is ever the same... and as for the other courses it is possible to participate a second time on the same course for half the price

Jeg glæder mig til at se jer - I look forward to seeing you!
Hjerteligst - Brightest Blessings
Sosha
a heart is round
www.sosha.dk 

Tags:
Nature, Healing, Netherlands,
Filed under: