Herbs, Colours, Frequencies, Sound Course incl Sweat Lodge 8-10/4/2011

Synopsis:

URTE-FARVE-FREKVENS-LYD-KURSUS INCL. SVEDEHYTTE.......

HERBS, COLOURS, FREQUENCIES, SOUND COURSE INCL. SWEAT LODGE......

Clairvoyance ved personligt
fremmøde, pr. telefon, pr. mail eller via Skype. Hvis du er selvstændig kan du
både trække firmarådgiving og supervision fra.
Readings in person, on phone, on mail, or via Skype.
If you are self-employed you can deduct company counselling, and
supervision
Aftaler laves nemmest og hurtigst pr. tlf.
på hverdage kl. 8-8:30 eller læg besked på tlf. 75757131 eller
24410021
Call me between 8-8:30 a.m., or leave a
message on 0045 75757131, or 0045 24410021
kontonr. 9506 4180552391/ account No. IBAN:
DK7130004576102623, SWIFT-BIC: DABADKKK
MEDITATIONSAFTEN NÆSTE GANG
TIRSDAG DEN 5.4. kl. 19:00, entre 250 kr
______________________________________________________________________________________________________
English description of
course: Pls
scroll down

URTE-FARVE-FREKVENS-LYD-KURSUS INCL. SVEDEHYTTE
8.-10.4.2011

fredag fra 17-22, lørdag og søndag fra
10-18

kr. 2.100 som er incl.
depositum 1000 kr. og excl. Mad 300 kr. og overnatning 300 kr. Ved tilmelding
angiv dit fulde navn, tlf., e-mail og adresse og depositum kr. 900 er betalt med
angivelse af fornavn og kursus til ovenstående
konto

Vi skal på dette kursus arbejde en del på traditionel
indianer-vis, men engle-kraften er også en del af denne
tradition

Vi starter med at tænde lys, rense os selv og rummet,
samt vore kraftgenstande med røgelse, rense hinanden med rasle, kalde
retningerne ind, en kort præsentation i cirklen med tre ord om os selv samt
opremsning af vore kraftdyr, samt øvrige åndelige hjælpere

Derefter kraftdyrsdans

Så skal vi ind og finde følgende:
vore kraftdyrs
medicinplanter,
den farve/frekvens/lyd, der svarer til hver af vore
kraftdyr/planter,
den plante, der kan heale den sygdom/ubalance vi er
disponeret for,
den plante og den sang, der kan heale den, der skal være din
klient på kurset

Så skal vi lave en særlig form for shamanistisk
healing ved hjælp af en trommerejse

Lære om toner = farver = chakraer

Synge planterne og deres lyd i en
cirkel

Hvis vi når det kan yderligere trommerejser og
øvelser forekomme

Og om lørdagen er vi i svedehytte for at rense os og
derved øge vore spirituelle kræfter.

 

HERBS, COLOURS, FREQUENCIES, SOUND COURSE
INCL. SWEAT LODGE 8.-10.4.2011

Friday 5pm-10pm, Saturday and Sunday 10am-6pm

On this course we will work more according
to the traditions of the First Nations, however, angel-power is also part of
this tradition

We will light the candles, cleanse
ourselves and the room, as well as our power objects with smudge, cleanse each
others with the rattle, call in the four directions, Father Sky and Mother
Earth, make a short presentation in the circle with only three words about
ourselves and a list of our power animals, and all the other spiritual helpers
we have

Then power animal dance

Then we proceed to find the
following:

The medicine plants of our power animals,
the colour/frequency/sound that corresponds to our power animals/plants, the
plant which
heals the sickness/imbalance we are
susceptible to, the plant and the song which can heal your client on the
course

Then we will do a special kind of healing
during a drumming journey

Learn about notes = colours =
chakras

Sing the plants and their sounds in a
circle

If we make it, we can do further drumming
sessions and learn even more

And on Saturday we will do a sweat lodge
to purify ourselves so that our perception of the other reality will be
clearer.

 

not one course is ever the same... and
as for the other courses it is possible to participate a second time on the same
course for half the price

Jeg glæder mig
til at se jer - I look forward to seeing you!
Hjerteligst - Brightest Blessings
Sosha
a heart is round
www.sosha.dk

Tags:
Herbs, Colours, Frequencies, Sound Course,
Filed under: