Clairvoyance/Natural Healing

Synopsis:

Basic Clairvoyance/Natural Healing Course 2nd-4th September

Nyhedsbrev - Newsletter - Sosha

Clairvoyance ved personligt fremmøde, pr. telefon, pr. mail
eller via Skype. Hvis du er selvstændig kan du både trække firmarådgiving og
supervision fra.

Readings in person, on phone, on mail, or via Skype. If you are
self-employed you can deduct company counselling, and supervision

Rabat til arbejdsløse, pensionerede og studerende

Red heart

A Heart is Round
Træffes sikrest pr. tlf.
på hverdage kl. 8-8:30 eller læg besked på min telefonsvarer på tlf. 75757131
eller 24410021

Call me between 8-8:30 a.m., or leave a message
on my answering machine on 0045 75757131, or 0045 24410021

Sosha Canada

tilmelding/booking/bestilling: Overfør penge/
depositum med angivelse af navn som "besked til modtager" til Sosha
9506 4180552391

Sign in/book/order: Transfer money/ deposit by
stating your first name as "message to recipient"
to Sosha IBAN: DK7130004576102623, SWIFT-BIC: DABADKKK

GRUNDKURSUS I CLAIRVOYANCE/NATURHEALING 2.-4. september
Find din egen vej Mød dine åndelige
hjælpere, find din egen styrke
og brug den.

fredag fra 17-22, lørdag & søndag fra 10-18 -
Friday from 5pm-10pm, Saturday & sunday from 10am-6pm

kr. 1900 som er incl. depositum 900 kr. og excl. Mad
300 kr. og overnatning 300 kr. Ved tilmelding angiv dit fulde navn, tlf.,
e-mail og adresse og depositum kr. 900 er betalt med angivelse af fornavn og
kursus til nedenstående konto
255
for a week-end, along with
90
for accommodation & food (in Danmark). You’re on when you have paid the
deposit of
121 with information
about name and tel/e-mail to below mentioned account

Jeg vil hele tiden være der og bakke op med mine
egne hjælperes alsidige viden og den erfaring jeg har med mig fra mange
tidligere liv.

 

Vi starter med at danne en cirkel og arbejde med
Kraften, til dels i form af en meget særlig chakra-øvelse. Så følger en kort
instruktion i de fire verdenshjørner. Vi går herefter i Silence (stilhed) hvor
vi ikke må tale med nogen eller blive talt til indtil næste morgen efter
morgenmaden, dette forstærker vore sanser og vores opfattelse af andre
mennesker og andre levende væsner. Inden vi går hver til sit er det meningen vi
skal gå ud og observere naturen på en anderledes måde idet vi bliver i den
energi, som øvelsen har givet os, og er således lettere i stand til at
kommunikere med naturen, tale med træer, dyr, planter, alfer etc.
Jeg der, også under silence, til at støtte de af kursusdeltagere som måtte få
brug for det.

 

Dagen efter går vi dybere ind i Kraften i de fire
verdenshjørner, de fire elementer, Himlen og Jorden og vi laver vi yderligere
en del øvelser, til dels for at komme i kontakt med vore hjælpere, først og
fremmest skytsengel og ærkeengel, dernæst kraftdyr og andre hjælpere, Vi finder
ved fælles hjælp frem til hver enkelts oprindelse gennem tidligere liv, Dernæst
laver vi en øvelse for at komme i kontakt med vore forfædre i vor egen slægt. I
forbindelse med alt dette vil der blive mulighed for at lære og udføre
trommerejse (hvor jeg trommer), andre kan, hvis de har det bedre med det, blive
i den chakraøvelse jeg gav dem om fredagen. 
Endnu engang går vi ud i naturen og oplever hvordan vores livssyn har
ændret sig. Vi går herefter i gang med at heale og dernæst at lave
clairvoyancer guidet af egne hjælpere med assistance af mine hjælpere, Det
anbefales at overnatte på stedet, hvis muligt.

 

Husk at medbringe afslappet tøj,
sengelinned/sovepose, liggeunderlag, tørklæde el. halstørklæde til at lægge
over øjnene under trommerejse, tæppe samt mad til deling.
Jeg sørger for te/kaffe. Vi spiser alle hjemmefra
fredag, der bliver dog lidt mad senere. Hvis du er i besiddelse af en rasle og
en tromme, så tag dem med samt eventuelle krystaller eller andre
kraftgenstande, som du føler kan hjælpe dig eller andre. Hvis ingen af delene
er i din besiddelse,
så medbring en tændstikæske med et elastikbånd omkring som rasle.

Under kursusforløbet må der ikke indtages alkohol
eller drugs.
De, som har brug for medicin må naturligvis tage den og rygere kan ryge i
pauserne udenfor ved brug af de dertil anbragte askebægre

 

BASIC COURSE CLAIRVOYANCE/NATUREHEALING
Find your own way Meet your spiritual guides, find your own power, and use it
I will be there all the time and guide you into
your own personal power with the knowledge of my many different guides, and the
experience I carry with me from many previous lives.

We will start making a circle and work with the Force, partly through a
special chakra meditation. Then follows a brief instruction in the four
directions and afterwards we will enter into Silence where we should not speak,
or be spoken to, until the next morning after breakfast, this enhances our
senses and perception of others, be they human, animal, vegetable, or purely
spiritual. Before taking leave for the night we will go out and observe nature
in a different way remembering to stay in the energy, the special meditation
has given us, which will enable us to communicate more clearly with Nature,
speak to trees, animals, plants, elves, etc. I will be there to support the
participants, and people who feel fear, confusion, or feel ill are quite
welcome to speak to me in private.

 

The following day, we will enter deeper into the Force and the four
directions, the four elements, Father Sky, and Mother Earth, and we will do
some more exercises, partly to get in contact with our guides, primarily our
Guardian Angel and our Chief Archangel, then power-animals and other helpers.
Though our work we will cooperate in finding the origin of every single
participant of the course through previous lives. Then we will do an exersise
which will enable us to get in contact with our ancestors in our earthly
family. During all this it will be possible to go on a spiritual drumming
journey (where I will be drumming), others may, if they feel better about it,
stay in the chakra meditation I gave them the previous day. Once more, we will
go out in Nature and experience how our attitude to life has changed. We will
eventually do healing and readings guided by own guides, and assisted by mine.
It is strongly recommended to stay overnight, if possible.

 

Remember to bring casual clothing, bed linen/sleeping bag, mattresses,
bandana, or scarf to cover your eyes during spiritual journeys, blankets, and
food for sharing.
I will provide tea/coffee. We will all dine at
home Friday. However, I will serve a little something late in the evening. If
you have a rattle, a drum, crystals, or other power-object that you feel like
bringing, with the sole purpose of aiding yourself, or others, feel free to do
so. If you do not have any of these, bring a matchbox with rubber band as
rattle.

 

During the course, alcohol, or drugs are not allowed. Those, who need
medicine, are of course free to use it, and smokers may smoke during breaks
outside using ash trays.

 

I am
looking very much forward to seeing you

MEDITATIONSAFTEN HVER NYMÅNE/ NEW MOON MEDITATION,
NÆSTE TIRSDAG DEN 13.9. kl. 19:00, entre 250 kr,
tilmelding nødvendig, da mange kommer igen og igen

Jeg glæder mig til at se jer - I look forward
to seeing you!
Hjerteligst -
Brightest Blessings
Sosha
a heart is round
www.sosha.dk


Tags:
Clairvoyance, Natural Healing, Course,
Filed under: